Privacybeleid

Dit is de website van MYCAN B.V.

Ons bedrijf is gevestigd aan:
Beverspijken 17, 5221 EE  ’s-Hertogenbosch, Nederland
Met de post kunt je ons bereiken op
Beverspijken 17, 5221 EE  ’s-Hertogenbosch, Nederland
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 76446603

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
– je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
– je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
– alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
– voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
– om de inhoud van onze website te verbeteren
– om je later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

– om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je boodschappenlijst
– om je vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij je volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

—————————————————————

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen

– Per email: info@my-can.nl
– Per post: Beverspijken 17, 5221 EE ’s-Hertogenbosch, Nederland

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web je postadres meedeelt, kunt je van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.